ชื่อไทย : แว็กอ้วน

ชื่ออังกฤษ : Copernicia alba

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Copernicia alba


รัสมีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบต้น ของใบ


image

image


คำธิบาย
Copernicia alba has solitary trunk, gray, slender, 7-9 m. high and 0.25 m. in diameter and can reach exceptionally to 13 m. high and 0.40 m. in diameter at the base. Is covered with leaf debris from the base to the first third of its height and continued smooth and naked to the crown of leaves. The crown is circular at the bottom keeping the dead leaves and debris infructescenses. Can have more than 500 leaves. The leaves are clearly palmates, glaucous green, lamina 75-80 cm in diameter with 30-35 segments induplicates, slightly forked, each 35 cm. long and 4-5 cm. wide. The sinus can penetrate up to 75-80% of limbo. Hastula small, slightly upturned crescent adaxially. Long petioles 1.2 to 1.3 m long including the leaf sheath and 2.5 cm wide at its middle, with margins armed with around 18 recurved teeth on each side. The inflorescences are multiple, interfoliar and erect, standing out from the leaf crown. Long spadices with hermaphrodite flowers, pale cream-colored, solitary or grouped. Sepals 3, petals 3, stamens 6, monadelphous, coupled in turn with the corolla. Superior ovary composed of 3 free carpels at the base, once-ovulated. The fruits are dark green when mature, sub-globose and 1.2 - 1.5 cm. in diameter, one oval seed with abundant white and homogeneous endosperm. The infructescenses hanging by the weight of the fruit, protruding from the crown. It is common to find a number (variable depending on season) of fruits brown or black very weakly attached to rachillas making it unfeasible as they tend to fall from the palm and are parasitized by larvae that attack the seed endosperm. (Smithsonian Tropical Institute) Editing by edric.


แหล่งข้อมูล เข้าไปที่เว็บ