ชื่อไทย : ปาล์มขนนกเล็ก

ชื่ออังกฤษ : Chrysalidocarpus lucubensis

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chrysalidocarpus lucubensis


รัสมีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบต้น ของใบ


image

image
คำธิบาย
monoica Palmera, with single trunk, up to 7-8 m. high and 25 cm. thick, smooth and ringed. Pinnate leaves 2.5-3 m. long, with 120-140 pairs of leaflets which are inserted into the spine at various levels, giving the feathery leaf. They are bright green, about 15 cm. in length. Inflorescence born in the leaves, about 50 cm. long, highly branched. Fruit oblong-ovoid, 1.8 cm. in diameter, brown-black color.


แหล่งข้อมูล เข้าไปที่เว็บ