ชื่อไทย : ปาล์มสามทาง คอม่วง

ชื่ออังกฤษ :Spindle palm

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Hyophorbe verschaffeltii


รัสมีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบต้น ของใบ


image

image


คำธิบาย
เหมื่อนปาล์มสามทางแต่ว่าที่โคนคอนั้นเป็นสีม่วงซึ่งเห็นได้ชัด โดยทรงเดิมสามทางนั้นยังไม่เป,ี่ยนมากนักแต่ที่ต่างคือ ขนาดจะเล็กกว่าและสีม่วงจะเห็นชัดกว่า