ชื่อไทย : ปาล์มเคราฤาษี

ชื่ออังกฤษ : (Oldman Palm)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : (Coccothrinax crinita ssp.crinita )


รัสมีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบต้น ของใบ


image

image


คำธิบาย
The Old Man Palm grows in usually grows in seasonally flooded savannas up to 500m, occasionally in hilly areas. Also, it grows in moist and well-drained soils, preferably serpentine soils or soils with low nitrogen, potassium, and phosphorus. In habitat, this tree takes an extremely long time to grow; on average it will take 10 years for this tree to grow 5 feet, it can grow up to 20 feet (range is 10-20ft). The main pollinator is the wind and fruits are dispersed by mammals like the Coccothrinax argentata species.


แหล่งข้อมูล เข้าไปที่เว็บ