ชื่อไทย : ปาล์มหงส์เหิน

ชื่ออังกฤษ : Yarey

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Copernicia_baileyana


รัสมีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบต้น ของใบ


image

image


คำธิบาย
A solitary palm, 10 to 20 metres tall, with stems 40 (to 60) centimetres in diameter, and are sometimes swollen. The fruit is black, 1.8 to 2.3 centimetres long, and 1.8 to 2 cm in diameter. Solitary, large, fan-leafed palm, stiff, deeply segmented leaves. Whitish smooth trunk to 2 feet thick, and leaves bright green. Overall height to 45 feet with up to 20 foot spread. These fans are glossy, or almost wax like. Editing by edric.


แหล่งข้อมูล เข้าไปที่เว็บ