ชื่อไทย : ปาล์มพัดจีบ

ชื่ออังกฤษ : Ruffled Fan Palm

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Licuala grandis


รัสมีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบต้น ของใบ


image

image


คำธิบาย
Solitary trunk of up to 3 m in height and 5-6 cm in diam., Leaf circular, undivided and regularly pleated leaf; about 22 inch or more in diameter with a notched edge, with the old dry leaves persisting.


แหล่งข้อมูล เข้าไปที่เว็บ