ชื่อไทย : ปาล์มสามทาง

ชื่ออังกฤษ : Triangle Palm

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Neodypsis decaryi


รัสมีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบต้น ของใบ


image

image


คำธิบาย
Dypsis decaryi is a palm tree commonly known as the Triangle palm. It is indigenous to the Madagascan rainforest. Some specimens grow to a height of some 15 metres in the wild. It is relatively new to cultivation however, so outside its native habitat it rarely achieves anything like that height. The leaves are about 2.5 metres in length, growing almost upright from the trunk and arching gracefully outward about a metre from their tips. The leaf bases are arranged in three vertical columns set about 120 degrees apart on the main stem, forming a triangular shape in cross section. This shape has given rise to the palm's common name.


แหล่งข้อมูล เข้าไปที่เว็บ