ชื่อไทย : ปาล์มเจ้าหญิง

ชื่ออังกฤษ : Hurricane / Princess Palm

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hurricane Palm


รัสมีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบต้น ของใบ


image

image


คำธิบาย
he Princess Palm Tree, scientific name Dictyosperma album, is known for its ability to withstand hurricane winds. The Princess Palm Tree has a similar appearance as The King Palm. This is a very elegant graceful palm that likes warm humid weather and will be a great addition to any landscape. You can also grow it indoors. Growth Rate: Slow. This palm can slowly grow up to 20 – 30 ft tall and 10-15ft wide Appearance: It has a single smooth gray trunk that is ringed with old leaf scars, about 5 in in diameter and is slightly swollen at the base. Arching fronds grow from a light green, white or red crownshaft that is covered in white wax. Dark green pinnate, or feather-like, leaves are about 10-12 ft long with 3ft long leaflets. Leaves grow on 1ft long petioles.


แหล่งข้อมูล เข้าไปที่เว็บ