ชื่อไทย : ค้อดอย

ชื่ออังกฤษ : Trachycarpus fortunei

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trachycarpus oreophilus


รัสมีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบต้น ของใบ


image

image


คำธิบาย
ค้อดอย ชื่อวิทยาศาสตร์: Trachycarpus oreophilus เป็นพืชวงศ์ปาล์มในสกุลค้อดอย ดอกแยกเพศ ใบเป็นรูปฝ่ามือ ออกดอกที่ซอกก้านใบ ปีละ 3-5 ช่อ ติดผลจำนวนมาก ผลเป็นรูปไต ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม พบครั้งแรกในประเทศไทยที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันปลูกเป็นไม้ประดับในพื้นที่สูง


แหล่งข้อมูล เข้าไปที่เว็บ