ชื่อไทย : ปาล์มแว็ก

ชื่ออังกฤษ : wax palm

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Copernicia pruniferai


รัสมีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบต้น ของใบ


image

image


คำธิบาย
The carnauba wax palm, Copernicia prunifera, may be one of the most economically important as well as aesthetically pleasing palms around. It gets its name from the valuable heat resistant wax, which is harvested from the leaves. The carnauba wax palm grows to 30 ft. (9.1 m.) tall with a single gray trunk which is usually smooth on the top 1/3, while the lower 2/3 is marked with persistent leaf bases in a pleasing spiraling pattern. The crown is composed of about 24 fan shaped blue to green waxy leaves. Each leaf is deeply divided halfway into many segments and is about 3-4 ft. (0.9-1.2 m.) wide. The petioles are 2 -3 ft. (0.6-0.9 m.) long and are protectively covered with long curved spines. Editing by edric.


แหล่งข้อมูล เข้าไปที่เว็บ