ชื่อไทย : ปาล์มตีนช้าง

ชื่ออังกฤษ : Canary Island Date Palm

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phoenix canareinsis


รัสมีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบต้น ของใบ


image

image


คำธิบาย
The Canary Island date palm is very widely planted as an ornamental plant in warm temperate regions of the world, particularly in areas with Mediterranean climates but also in some areas with a mild oceanic climate, such as Ireland and the Channel Islands.[2] It can be cultivated where temperatures never fall below −10 or −12 °C (14 or 10 °F) for extended periods, although it will require some protection if cold periods are longer than normal. It is a slowly growing tree, exclusively propagated by seed. The palm is easily recognized through its crown of leaves and trunk characteristics. It is not uncommon to see Canary Island date palms pruned and trimmed to enhance the appearance.[3] When pruned, the bottom of the crown, also called the nut, appears to have a pineapple shape.


แหล่งข้อมูล เข้าไปที่เว็บ