ชื่อไทย : คนาสิท

ชื่ออังกฤษ : Phoenix loureiri var. loureiri

ชื่อวิทยาศาสตร์ : -


รัสมีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบต้น ของใบ


image

image


คำธิบาย
This palm was first recorded in Indochina as P. pusilla by Loureiro (1790), who described a short palm from Hue in Vietnam. Unfortunately, the name P. pusilla had previously been used by Gaertner (1788) to describe a small palm of Sri Lanka and therefore P. pusilla Lour. is illegitimate. Kunth (1841) later described a palm from Vietnam as P. loureiri Kunth. The similarity between P. loureiri of Indochina and P. humilis of India was acknowledged by Beccari (1890), who included the former as one of five varieties of the latter in his monograph of the genus. This treatment was adopted by Beccari & Hooker (1892 - 93) and Blatter (1926). The name P. humilis (Royle 1840) was taken as the specific epithet, rather than P. loureiri, due to its earlier appearence in the literature, although it was not formerly described until 1890. The International Code of Botanical Nomenclature (Greuter et al. 1994) states that it is the date of description of a name that determines validity, and therefore P. loureiri (1841) must take precedence over P. humilis Royle ex Becc. (1890). This decision was reached by Moore (1963a) who accepted P. loureiri as a wide-ranging species including all varieties of P. humilis as defined by Beccari (1890, 1908). The type variety includes those Phoenix palms of Indochina and the Far East formerly referred to by Beccari (1890, 1908) as P. humilis var. loureiri and var. hanceana. (S.C. Barrow. 1998)/Palmweb. Distinguished from R loureiri var. pedunculata, by the presence of a continuous strip of sclerotic, tannin-filled cells along leaflet margins, and discontinuous patches of such cells in the abaxial midrib region. (S.C. Barrow. 1998)/Palmweb.


แหล่งข้อมูล เข้าไปที่เว็บ