ชื่อไทย : ปาล์มจีน

ชื่ออังกฤษ : Chinese Fan Palm

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Livistona chinensis


รัสมีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบต้น ของใบ


image

image


คำธิบาย
Hermaphroditic, Solitay palm. Trunk to 15 m tall, 20-30 cm in diam. breast high, leaf scars obscure, roughened and with remnant tissue, light coloured, internodes narrow, irregular, brown to grey with age, petiole stubs not persistent, longitudinal fissures prominent. Leaves 40-60 in a globose to ovoid crown; petiole slightly arching, to 180 cm long, about 15 cm wide in the middle, adaxially flat or slightly ridged, surface glabrous; margins with single curved spines in the proximal one-half or less or sometimes absent, distal margins otherwise sharp and slightly winged; spines 2-20 mm long, subulate, green to black; leaf-base fibre not prominent, coarse, and disintegrating; lamina costapalmate, regularly segmented, subcircular to reniform, 120-200 cm long, 120-180 cm wide, light yellowish green on both surfaces, dull to glossy, nonwaxy; lamina divided for 45-55% of its length, with 50-90 segments, depth of apical cleft about 13% of the segment length, apical lobes pendulous; lower segments 2-5 mm wide, filamentous, parallel veins 8-9 each side of midrib; transverse veins thinner than parallel veins; hastula about 3 cm high.


แหล่งข้อมูล เข้าไปที่เว็บ